Başkanlık Modelinde Taslak Hazır

Taslak metin içinde önem arz eden konuların başında Cumhurbaşkanı'nın Yüce Divan'a sevk, Cumhurbaşkanı'nın KHK çıkarma yetkisi, Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshetmesi halinde kendisinin de görevinin sonlanması gibi konular gelmektedir.

Başkanlık Modelinde Taslak Hazır
Başkanlık Modelinde Taslak Hazır Haberimport.com
Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konu hakkında iki partinin de izleyeceği yol hakkında bilgiler verdiler. Önümüzdeki günlerde TBMM’ye gelmesi beklenen taslak metin ile ilgili olarak Anayasa 101’in son fıkrasında düzenleme yapılması bekleniyor.

AKP ve MHP “Başkanlık” modeli konusunda ortak bir metin hazırlayacaklar. Hazırlanan ortak metinde özellikle Anayasa 101’in son fıkrasında yer alan Cumhurbaşkanı’nın “Nitelikleri ve Tarafsızlığını” konusunda düzenleme bekleniyor. Ayrıca “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer” ibaresi de 101.nci maddeden çıkarılması bekleniyor.

Başbakan’a ısrarla konu hakkında sorulan soruya Başbakan’ın “Arkadaşlar onlar detay” diye cevap vermesi konu üzerinde tamamen uzlaşılmadığı tezini ortaya çıkarıyor.

Taslak metin içinde önem arz eden konuların başında Cumhurbaşkanı'nın Yüce Divan'a sevk, Cumhurbaşkanı'nın KHK çıkarma yetkisi, Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshetmesi halinde kendisinin de görevinin sonlanması gibi konular gelmektedir.
MHP özellikle “Cumhurbaşkanı'nın KHK çıkarma yetkisi” nin meclisi işlevsiz hale getireceği üzerinde duruyor.

Genel Kurul’a Ne Zaman Gelecek

AKP ve MHP’nin ortak metin üzerinde anlaşması halinde taslak meclise gelecek. Anayasa Komisyonu’nda görüşülecek. Komisyondan geçtikten sonra en erken Mart sonlarına doğru Genel Kurul’a gelebilecek. Taslak metin kabul edilmesi halinde ise süreç şu şekilde işleyecek. Anayasa 175. Maddesine göre, Anayasa değişikliği önerileri TBMM Genel Kurulu'nda iki kez görüşülüyor. Önerinin kabul edilmesi, meclis üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun (330) gizli oyu ile gerçekleşiyor. Meclis üye tamsayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen anayasa değişiklikleri hakkındaki kanun Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanıyor. 60 gün içerisinde referanduma gidilecek.

 
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X