Haberimport.com

41 Ülkeden “KKTC Kızılayı Tanınsın” Çağrısı

41 Ülkeden “KKTC Kızılayı Tanınsın” Çağrısı
26 Eylül 2019 - 13:41

Girne’de bir araya gelen “Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Dostları” grubu, ortak bir deklarasyon yayınlayarak uluslararası insani yardım dünyasına seslendi. 41 ülkenin imzası ile yayımlanan tarihi deklarasyonda “Ulusal Kızılay ve Kızıl Haç Dernekleri’ni, IFRC ve ICRC’yi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Derneği ile iş birliği yapmaya ve dayanışmayı temin etmeye çağırıyoruz; ICRC’yi, (a) KKTK’nın başvurusunu eşit bir şekilde ele almaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ını bir ulusal Dernek olarak tanımaya ve (b) KKTK ile bir iş birliği oluşturmaya ve geliştirmeye, böylelikle adanın her iki tarafında da, insani kapasitelerin eşit bir şekilde güçlendirilmesine destek olmaya çağırıyoruz” denildi.

KKTC tarihinin en geniş kapsamlı uluslararası toplantısında biraraya gelen 41 ülkenin Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri, aşağıdaki bildiriye imza attı.
“Biz Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Dostları üyeleri olarak Arnavutluk Kızıl Haç Derneği, Azerbaycan Kızılay Derneği, Bahreyn Kızılay Derneği, Bangladeş Kızılay Derneği, Baphali Svaziland Kızılhaç Derneği, Benin Kızıl Haçı, Çad Kızıl Haçı, Şili Kızıl Haçı, Komorlar Kızılay’ı, Fildişi Sahili Kızıl Haçı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kızıl Haç Derneği, Gambiya Kızıl Haçı, Gine Kızıl Haç Derneği, Haiti Kızıl Haç Derneği, Honduras Kızıl Haç Derneği, Irak Kızılay Derneği, Jamaika Kızılhaç Derneği, Ürdün Kızılay Derneği, Kazak Kızılay’ı, Kosova Kızıl Haçı, Kırgız Kızılay’ı, Libya Kızılay’ı, Maldivler Kızılay’ı, Mali Kızıl Haçı, Moritanya Kızılay’ı, Mozambik Kızıl Haçı, Nikaragua Kızıl Haçı, Nijer Kızıl Haçı, Pakistan Kızılay’ı, Filistin Kızılay Derneği, Katar Kızılay Derneği, Rus Kızıl Haç Derneği, Senegal Kızıl Haç’ı, Sierra Leone Kıızl Haç Derneği, Sudan Kızılay Derneği, Tacikistan Kızılay Derneği, Tanzanya Ulusal Kızıl Haç Derneği, Togo Kızıl Haçı, Tunus Kızılay Derneği, Türk Kızılay Derneği ve ev sahibi ulusal dernek olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı;
Kıbrıslı Türklerin uluslararası insani hukuktan kaynaklanan haklarına riayet edilmesi, bu haklarının korunması ve Kızılay ve Kızıl Haç Hareketi içerisinde ve diğer insani platformlarda temsil edilmesi hususu yeniden teyit edilerek;
Tarafsız bir insani yardım alma hakkının inanın yaşam hakkının doğal neticesi olduğu akılda tutularak;

Mevcut siyasi bağlamın hassasiyetleri ve kritik özellikleri, dolayısıyla, büyük bir insani kriz durumunda halkların tarafsız ve yansız insani yardım kuruluşlarının yardımlarına ihtiyacı olabileceği teslim edilerek;
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Yerel ve Uluslararası aktörlere, engelleri aşmak ve hatırı sayılır ilerlemeler kaydetmek, aynı zamanda topluluklara, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 2483 sayılı karar ile kabul edilen S/2019/562 sayılı raporunun (2019) 55. Maddesinde yer alan tanınma konusuna halel getirmeksizin, somut faydalar sağlamak için yaratıcı çözümler oluşturma tavsiyesi hatırlatılarak;
Güncel ihtilafın özellikleri ve politik parametreleri ne olursa olsun, herhangi bir insani boşluk bırakmama gerekliliğinin getirdiği insani zorunluluk temel alınarak, insani yardım kapasitelerinin adanın her tarafında, yerleştirilmesi faaliyetlerine verilecek desteğin öneminin altı çizilerek;
1 Mart 2012’de kabul edilen “Girne Bildirisi”nin taahhütleri hatırlatılarak ve yeniden teyit ederek;
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının en hassas durumda olan insanlara yardım getirmek ve haysiyetlerini korumak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler ve çabalar not edilerek;
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Dostları’nın kabul edilmiş “Usul Kuralları” metnini uygulamaya koymayı taahhüt ederek;
İşbu bildiri ile:
Ulusal Kızılay ve Kızıl Haç Dernekleri’ni, IFRC ve ICRC’yi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Derneği ile iş birliği yapmaya ve dayanışmayı temin etmeye çağırıyoruz;
ICRC’yi, (a) KKTK’nın başvurusunu eşit bir şekilde ele almaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ını bir ulusal Dernek olarak tanımaya ve (b) KKTK ile bir iş birliği oluşturmaya ve geliştirmeye, böylelikle adanın her iki tarafında da, insani kapasitelerin eşit bir şekilde güçlendirilmesine destek olmaya çağırıyoruz;
IFCR’yi, Uluslararası Kızılay ve Kızıl Haç Hareketi, Usul Kuralları Madde 6 uyarınca, KKTK’nin gelişimini desteklemeye ve teşvik etmeye davet ediyoruz;
Uluslararası Hilal İslam Komitesi’nin (ICIC), KKTK’nin tanınması için insani diplomasi konusundaki çabalarını sürdürmesini teşvik ediyoruz;
Birleşmiş Milletler ajanslarını, insani ıstırabın azaltılmasına yönelik insani çabalarında KKTK’yi tercih edilen paydaş yapmaya teşvik ediyoruz;
KKTC hükümetini, (a) KKTK’nin insani hizmetler alanında kamu mercilerine yardımcı, bağımsız ve tarafsız bir insani ulusal dernek olarak, Kızılay ve Kızıl Haç hareketi Temel İlkelerine, kural ve yönetmeliklerine de uygun olarak, yasal zeminini güçlendirmek adına, bir Tanıma Yasası neşretmeye, (b) KKTK’yi teşkilat gelişimi ve sürdürülebilirliği anlamında uygun bir ortam temin ederek desteklemeye çağırıyoruz;
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Derneği’ni insani çabalarında ve tüm platformlarda tanınma sürecinde kuvvetle destekliyoruz;
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Derneği’ne 24 – 25 Eylül 2019 tarihlerindeki toplantıyı Girne’de ağırladığından, ayrıca sıcak karışlaması ve misafirperverliği dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, derneği takdir ediyoruz;
İşbu II. Girne Bildirisi’ni, 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde Girne’de gerçekleştirilen toplantının sonucu olarak, ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Dostları “Usul Kuralları” metni de bu bildirinin bölünmez bir parçası olmak üzere onaylıyoruz”

Haberimport Sitesinde Güncel Haber, Ekonomi Haberleri, Teknoloji, Yaşam, Sanat Haberlerini okuyabilirsiniz