Haberimport.com

Ekonomik Büyüme Mutluluk getirmiyor

Ekonomik Büyüme Mutluluk getirmiyor
20 Ocak 2019 - 0:33

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) iki ayda bir gerçekleştirdiği İklim Kafe Konuşmaları’nın Ocak ayı buluşmasına, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Ahmet Atıl Aşıcı konuşmacı olarak katıldı. “Ekonomik Büyüme Mutluluk Getiriyor mu? Mutlu Olmanın Ekonomisi”başlıklı toplantıda, araştırmacı ekibin hesapladığı Türkiye Dirlik Endeksi ve Türkiye Mutluluk Ağacı’na ilişkin sonuçlar aktarıldı.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) iki ayda bir gerçekleştirdiği İklim

Değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenlerin, bu alandaki çalışmalarını masaya yatıran İklim Kafe Konuşmaları serisinin Ocak ayı buluşması yapıldı.

İklim değişikliğiyle ilgili çeşitli konuları, politikadan atmosfer bilimlerine, ekonomiden psikolojiye kadar disiplinler arası bir ortamda tartışmak üzere bir araya gelinen İklim Kafe Konuşmalarının Ocak ayı buluşmasında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Ahmet Atıl Aşıcı, “Ekonomik Büyüme Mutluluk Getiriyor mu? Mutlu Olmanın Ekonomisi” başlıklı bir sunum yaptı.

Araştırmacının Türkiye verisiyle çizdiği Türkiye Mutluluk Ağacı’nda mutluluğa ve mutsuzluğa götüren faktör bileşimleri sunulup, katılımcılara web tabanlı bir uygulama üzerinden anket yapılarak ağaçtaki yerleri bildirilmiştir.Böylelikle benzer şartlara sahip olan insanlara kıyasla mutluluklarını nasıl arttırabilecekleri hususunda birtakım gözlemler paylaşılmıştır.

Sunum beraberinde yaptığı konuşmada Ahmet Atıl Aşıcı, şunları söyledi:“Baskın iktisat öğretisi ekonomi büyürken, yani kişi başına düşen gelir artarken mutluluğun da otomatik olarak artacağını ileri sürmektedir. Ancak bilimsel çalışmalar tam böyle demiyor. Düşük gelirli ülkelerde (gelir adil biçimde paylaşıldığı sürece) ekonomik büyüme fiziksel şartları iyileştirdiği, eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimi arttırdığı için mutluluğu da arttırabilirken, belirli bir gelir düzeyinden sonra gelir artışı mutluluk getirmeyebiliyor. Bir başka deyişle, geliriniz artarken ve daha çok tüketirken, bunu sosyal hayatınızdan, hobilerinizden ve sağlığınızdan feragat ederek yapmanız gerekiyorsa, gelirinizdeki artış sizi daha mutlu etmiyor. O zaman insanın aklına bu ekonomik büyüme çılgınlığı neden sorusu geliyor. Mutlu etmeyen bu ekonomik büyüme uğruna iklim değişiyor, ekolojik borç artıyor, gezegenimiz tahrip oluyor, gelecek kuşakların ve diğer canlıların hakları ellerinden alınıyor”

2013-2017 arası bu yana kişi başı gelir %79 artmışken ekolojik borcun ve ekonomik kırılganlığın da arttığının vurgulandığı toplantıda, Türkiye’nin Çin’den daha az büyümesine rağmen ekonomik kırılganlığının Çin’den fazla olduğu ifade edildi. Diğer taraftan, ekonomik büyümeden ziyade adil vergilerle gelir adaletinin sağlanmasının daha mutlu bir toplum yaratacağı belirtildi.

Türkiye Dirlik Endeksi Düşüşte

Ahmet Atıl Aşıcı konuşmasının devamında; 2004-1014 dönemini gelir ve iş memnuniyeti, psikolojik iyi-oluş (umut), sağlık memnuniyeti, kamu hizmetlerinden memnuniyet, güvenlik memnuniyeti ile toplumsal ilişki memnuniyeti olmak üzere toplamda altı boyutu kapsayarak hazırlanan Türkiye Dirlik Endeksi’nin ise kişi başına gelir artışı olmasına rağmen düştüğünü belirtti.

Ayrıca Aşıcı, 2003-2017 verileri incelendiğinde de büyümeye rağmen, halkın yarısından fazlasının haneye giren gelirden memnun olmadığını, umutlarının hep uzun vadeye ötelendiğini, asayiş ve sağlık hizmetlerinden yüksek memnuniyet duyulduğunu, eğitim ve adli hizmetlerde artan memnuniyetsizlik olduğunu, güvenlik konusunda evlerin güvenli, sokakların güvensiz bulunduğunu, toplumsal ilişkilerde de en çok arkadaşlardan memnun olunduğuna işaret etti.

Türkiye Mutluluk Ağacı: Bütünsel olarak ne kadar mutluyuz

Aşıcı, TÜİK’in 2013 yılında 196 bin kişiyle yapılan ankette «Hayatınızı bir bütün olarak düşündüğünüzde ne kadar mutlusunuz?»sorusunun cevabını belirleyen 300’e yakın soruyla çizilen 72 Yapraklı Türkiye Mutluluk Ağacı’nda insanların 6 adet«Çok Mutlu», 7 adet «Mutlu», 14 adet «Orta», 19 adet «Mutsuz», 26 adet «Çok Mutsuz» yaprakta yoğunlaşmış olduğunu belirtti.

Türkiye’ye dair bir mutluluk reçetesi verilmek gerekirse şu şekilde olabileceği ifade edildi.

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN