Haberimport.com

Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alacak
12 views
15 Temmuz 2019 - 16:53

T.C. Devlet Personel Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamada Erciyes Üniversitesinin öğretim üyesi alacağı bildirildi. Son başvuru tarihinin 23 Temmuz 2019 olduğunu ifade edildi.

Alınacak öğretim üyelerinde aranacak personellerin özellikleri hakkında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; 1-Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır.

2-Kanuni şartlara haiz profesör ve doçent adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

3- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların ERÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.)

4-Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinin (www.erciyes.edu.tr) yönetmelikler bölümünde ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır

5-Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

6-İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 4374916 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

7- Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.

8-Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.