Pozitif vakalarla temaslılarının HES kodu riskli görünmeyecek!

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan temaslı takibi ve filyasyon rehberine yeni bir güncelleme yapıldı. Yapılan güncellemeye göre en az iki doz aşısını yaptıran kişilerin pozitif vakalarla temaslıları halinde HES kodu riskli görünmeyecek, fakat vaka takip modülünde kişi temaslı olarak kaydedilecek.

Pozitif vakalarla temaslılarının HES kodu riskli görünmeyecek!
21 Eylül 2021 - 11:34
Temaslı takibi ile salgın yönetiminin yanı sıra filyasyon kontrollerinin de yapıldığı Sağlık Bakanlığı rehberinde yeni bir güncellemeye gidildi. Rehber içinde yapılan yeni değişiklikte ise Kovid aşısının en az iki dozunu yaptırmış yada son 6 ay içerisinde hastalığı atlatmış olan kişilerin HES kodlarında pozitif bir ile teması bildiriminde kod riskli görünmeyecek. Fakat bu kişiler 'Vaka Takip Modülü'ne temaslı kişi olarak kaydedilecek.


Temaslı kişiler, Bakanlığın zorunlu kıldığı, maske, mesafe ve hijyen gibi koruyucu önlemlere uyacaklar ve kendi semptomlarını kendileri takip ederek günlük yaşamına devam edebilecekler. Kişide oluşabilecek herhangi bir semptom durumunda ise aynı gün sağlık kurumuna başvuru yaparak PCR testi yapılmasını isteyecek.


Semptomların gelişmemesi halinde temaslının 5. günde PCR testi yaptırma zorunluluğu olacak. Şayet test yapılmazsa 6. gün HES kodu riskli konumuna geçecek ve kişi karantinaya alınacak. Yapılan PCR test sonucu pozitif çıkarsa Sağlık Bakanlığı rehberinde belirtildiği gibi tedavisine başlanacak ve rehbere uygun izolasyon koşulları altında takibi yapılacak.

Testin negatif çıkması durumunda ise sistemdeki kayıt 6. günün sonunda sonlandırılacak, izolasyon şartı konulmayacak ve HES kodu riskli duruma düşmeyecek. Fakat bu kişiler, 14 gün süre boyunca kendi semptomlarını takip edecekler ve süre bittikten sonra da 65 yaş üzeri yada immünsüpresif kişiler gibi Kovid-19 açısından riskli gruplara bakım veremeyecekler.